Danh mục sản phẩmLưới công trình

Gia công bạt và lưới công trình 3734
Gia công bạt và lưới công trình
Chuyên sản xuất lưới công trình 4093
Chuyên sản xuất lưới công trình
Lưới công trình màu trắng 3840
Lưới công trình màu trắng
Lưới 4 kim cao cấp 3695
Tên SP: Lưới 4 kim cao cấp Quy cách: 2 *100/4 *75 Trọng lượng : 20 - 23 kg, 30 - 35kg
Lưới xanh an toàn 10202
Lưới xanh an toàn. TL: (2*100) 29-31kg
Lưới thái 502
Lưới Thái 50%. Quy cách: 2*100/3*50/4*50. Trọng lượng: 12-16kg
Lưới 3 kim mỏng 505
Lưới 3 kim mỏng. Quy cách: 2*100. Trọng Lượng: 17-19kg
Lưới 3 kim dày 408
Tên SP: Lưới 3 kim dày Quy cách: 2*100/3*100/4*75 Trọng lượng: 25 -40kg
CHAT VỚI CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY!