Danh mục sản phẩmLưới công trình

Gia công bạt và lưới công trình 4032
Gia công bạt và lưới công trình
Chuyên sản xuất lưới công trình 4599
Chuyên sản xuất lưới công trình
Lưới công trình màu trắng 4192
Lưới công trình màu trắng
Lưới 4 kim cao cấp 3856
Tên SP: Lưới 4 kim cao cấp Quy cách: 2 *100/4 *75 Trọng lượng : 20 - 23 kg, 30 - 35kg
Lưới xanh an toàn 10550
Lưới xanh an toàn. TL: (2*100) 29-31kg
Lưới thái 642
Lưới Thái 50%. Quy cách: 2*100/3*50/4*50. Trọng lượng: 12-16kg
Lưới 3 kim mỏng 650
Lưới 3 kim mỏng. Quy cách: 2*100. Trọng Lượng: 17-19kg
Lưới 3 kim dày 519
Tên SP: Lưới 3 kim dày Quy cách: 2*100/3*100/4*75 Trọng lượng: 25 -40kg
CHAT VỚI CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY!