Danh mục sản phẩmLưới công trình

Gia công bạt và lưới công trình 6319
Gia công bạt và lưới công trình
Chuyên sản xuất lưới công trình 8646
Chuyên sản xuất lưới công trình
Lưới công trình màu trắng 7063
Lưới công trình màu trắng
Lưới 4 kim cao cấp 4637
Tên SP: Lưới 4 kim cao cấp Quy cách: 2 *100/4 *75 Trọng lượng : 20 - 23 kg, 30 - 35kg
Lưới xanh an toàn 11744
Lưới xanh an toàn. TL: (2*100) 29-31kg
Lưới thái 1759
Lưới Thái 50%. Quy cách: 2*100/3*50/4*50. Trọng lượng: 12-16kg
Lưới 3 kim mỏng 2640
Lưới 3 kim mỏng. Quy cách: 2*100. Trọng Lượng: 17-19kg
Lưới 3 kim dày 1802
Tên SP: Lưới 3 kim dày Quy cách: 2*100/3*100/4*75 Trọng lượng: 25 -40kg
CHAT VỚI CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY!