Danh mục sản phẩmLưới công trình

Gia công bạt và lưới công trình 5324
Gia công bạt và lưới công trình
Chuyên sản xuất lưới công trình 6444
Chuyên sản xuất lưới công trình
Lưới công trình màu trắng 5595
Lưới công trình màu trắng
Lưới 4 kim cao cấp 4147
Tên SP: Lưới 4 kim cao cấp Quy cách: 2 *100/4 *75 Trọng lượng : 20 - 23 kg, 30 - 35kg
Lưới xanh an toàn 11265
Lưới xanh an toàn. TL: (2*100) 29-31kg
Lưới thái 1419
Lưới Thái 50%. Quy cách: 2*100/3*50/4*50. Trọng lượng: 12-16kg
Lưới 3 kim mỏng 1287
Lưới 3 kim mỏng. Quy cách: 2*100. Trọng Lượng: 17-19kg
Lưới 3 kim dày 1309
Tên SP: Lưới 3 kim dày Quy cách: 2*100/3*100/4*75 Trọng lượng: 25 -40kg
CHAT VỚI CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY!