Danh mục sản phẩmLưới công trình

Gia công bạt và lưới công trình 4935
Gia công bạt và lưới công trình
Chuyên sản xuất lưới công trình 5823
Chuyên sản xuất lưới công trình
Lưới công trình màu trắng 5204
Lưới công trình màu trắng
Lưới 4 kim cao cấp 4062
Tên SP: Lưới 4 kim cao cấp Quy cách: 2 *100/4 *75 Trọng lượng : 20 - 23 kg, 30 - 35kg
Lưới xanh an toàn 11174
Lưới xanh an toàn. TL: (2*100) 29-31kg
Lưới thái 1267
Lưới Thái 50%. Quy cách: 2*100/3*50/4*50. Trọng lượng: 12-16kg
Lưới 3 kim mỏng 1222
Lưới 3 kim mỏng. Quy cách: 2*100. Trọng Lượng: 17-19kg
Lưới 3 kim dày 1169
Tên SP: Lưới 3 kim dày Quy cách: 2*100/3*100/4*75 Trọng lượng: 25 -40kg
CHAT VỚI CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY!