Danh mục sản phẩmLưới công trình

Lưới công trình  màu xanh 84
Lưới công trình màu xanh
Gia công bạt và lưới công trình 92
Gia công bạt và lưới công trình
Chuyên sản xuất lưới công trình 83
Chuyên sản xuất lưới công trình
Lưới công trình màu trắng 88
Lưới công trình màu trắng
Lưới 4 kim cao cấp 226
Tên SP: Lưới 4 kim cao cấp Quy cách: 2 *100/4 *75 Trọng lượng : 20 - 23 kg, 30 - 35kg
Lưới xanh an toàn 154
Lưới xanh an toàn. TL: (2*100) 29-31kg
Lưới thái 147
Lưới Thái 50%. Quy cách: 2*100/3*50/4*50. Trọng lượng: 12-16kg
Lưới 3 kim mỏng 178
Lưới 3 kim mỏng. Quy cách: 2*100. Trọng Lượng: 17-19kg
Lưới 3 kim dày 121
Tên SP: Lưới 3 kim dày Quy cách: 2*100/3*100/4*75 Trọng lượng: 25 -40kg
Chát Với Chúng Tôi Tại Đây !