Danh mục sản phẩmLưới công trình

Lưới công trình  màu xanh 126
Lưới công trình màu xanh
Gia công bạt và lưới công trình 126
Gia công bạt và lưới công trình
Chuyên sản xuất lưới công trình 112
Chuyên sản xuất lưới công trình
Lưới công trình màu trắng 140
Lưới công trình màu trắng
Lưới 4 kim cao cấp 255
Tên SP: Lưới 4 kim cao cấp Quy cách: 2 *100/4 *75 Trọng lượng : 20 - 23 kg, 30 - 35kg
Lưới xanh an toàn 164
Lưới xanh an toàn. TL: (2*100) 29-31kg
Lưới thái 159
Lưới Thái 50%. Quy cách: 2*100/3*50/4*50. Trọng lượng: 12-16kg
Lưới 3 kim mỏng 186
Lưới 3 kim mỏng. Quy cách: 2*100. Trọng Lượng: 17-19kg
Lưới 3 kim dày 136
Tên SP: Lưới 3 kim dày Quy cách: 2*100/3*100/4*75 Trọng lượng: 25 -40kg
Chát Với Chúng Tôi Tại Đây !