Danh mục sản phẩmLưới công trình

Lưới công trình  màu xanh 27
Lưới công trình màu xanh
Gia công bạt và lưới công trình 45
Gia công bạt và lưới công trình
Chuyên sản xuất lưới công trình 43
Chuyên sản xuất lưới công trình
Lưới công trình màu trắng 41
Lưới công trình màu trắng
Lưới 4 kim cao cấp 188
Tên SP: Lưới 4 kim cao cấp Quy cách: 2 *100/4 *75 Trọng lượng : 20 - 23 kg, 30 - 35kg
Lưới xanh an toàn 134
Lưới xanh an toàn. TL: (2*100) 29-31kg
Lưới thái 124
Lưới Thái 50%. Quy cách: 2*100/3*50/4*50. Trọng lượng: 12-16kg
Lưới 3 kim mỏng 149
Lưới 3 kim mỏng. Quy cách: 2*100. Trọng Lượng: 17-19kg
Lưới 3 kim dày 103
Tên SP: Lưới 3 kim dày Quy cách: 2*100/3*100/4*75 Trọng lượng: 25 -40kg
Chát Với Chúng Tôi Tại Đây !