Danh mục sản phẩmLưới công trình

Lưới công trình  màu xanh 224
Lưới công trình màu xanh
Gia công bạt và lưới công trình 213
Gia công bạt và lưới công trình
Chuyên sản xuất lưới công trình 243
Chuyên sản xuất lưới công trình
Lưới công trình màu trắng 237
Lưới công trình màu trắng
Lưới 4 kim cao cấp 310
Tên SP: Lưới 4 kim cao cấp Quy cách: 2 *100/4 *75 Trọng lượng : 20 - 23 kg, 30 - 35kg
Lưới xanh an toàn 207
Lưới xanh an toàn. TL: (2*100) 29-31kg
Lưới thái 197
Lưới Thái 50%. Quy cách: 2*100/3*50/4*50. Trọng lượng: 12-16kg
Lưới 3 kim mỏng 215
Lưới 3 kim mỏng. Quy cách: 2*100. Trọng Lượng: 17-19kg
Lưới 3 kim dày 160
Tên SP: Lưới 3 kim dày Quy cách: 2*100/3*100/4*75 Trọng lượng: 25 -40kg
Chát Với Chúng Tôi Tại Đây !